Instal·lacions

  • Llits elèctrics articulats.
  • Barres de seguretat.
  • Sala gimnàs.
  • Perruqueria.

Instal·lacions adequades per la prevenció d'accidents.